Välkommen till den officiella hemsidan för Sveriges Öron-näs-halsläkare: ORL-Forum.

Det finns mer än 800 ÖNH-specialister i Sverige verksamma inom landsting och privat ÖNH-sjukvård och till detta finns 7 universitetskliniker som fokuserar på högspecialiserad sjukvård, forskning och utbildning. ÖNH-relaterade sjukdomar svarar för ca 1/3 av besöken på en vårdcentral.

På ORL-Forum kan du som medlem ta del av information rörande möten och kongresser, styrdokument för ST-utbildning, internet-baserad utbildning, stipendier, gamla specialistskrivningar, on line-versionen av ACTA OtoRhinoLaryngologica mm. Du finner också kontaktinformation till föreningsstyrelsen samt utskott och underavdelningar och andra medlemmar. Glöm inte att hålla din egen mejladress aktuell.

Om du har något viktigt att berätta så använd gärna våra kommunikationsplattformar:

  • ORL-Forum
  • ÖNH-tidskriften
  • Webbutbildningen

Den 26/5 2011 startades en underläkaresektion (Otoliten). Sök mer information på ORL-Forum och bli medlem!

Välkommen!

 

Kvalitetsreg logga ONH

Kvalitetsregistret ÖNH

Här presenterar vi det mest aktuella från Kvalitetsregistrets aktiviteter såsom framtidsplaner, nyhetsbrev, resultat av förbättringsarbeten mm.

Nya hemsidan

 

ONH tidskrift

Vill du göra ett inlägg i
Svensk ÖNH-tidskrift
kontakta
Marie Gisselsson-Solén alt.
Jens A Andersson