newsPublicera egna inlägg!

Fr.o.m. 2013-07-17 kan du som medlem i föreningen publicera egna inlägg under "Aktuellt". En ny rubrik "Skapa Aktuellt" dyker upp efter att du loggat in under "Aktuellt". Följ instruktionerna och publicera!
Vid eventuella frågor kontakta info@orlforum.se

Aktuellt

2018-10-15

karolinska

MatsHolmstrom

Välkomna att fira Mats Holmström den 22 november kl. 16:00 när han går i pension!

Lokal: Ulf Von Euler – salen J3:06 NKS, Solna
Tid:    16:00 – 18:00

Vi samlas för att fira av och tacka vår kollega och vän, Mats Holmström, för ett exceptionell väl genomfört arbete under hans år i offentlig tjänst på ett flertal kliniker i Sverige! Få ÖNH läkare har haft en sådan betydelse för utvecklingen av vår specialitet! Mats har arbetat som kliniker, verksamhetschef, studierektor och professor. Han har handlett ett flertal doktorander, såväl som huvudhandledare som delhandledare. Han har varit en mycket uppskattad ordförande i vår ÖNH förening och även i Svenskt Rinologiskt Sällskap.

För att högtidlighålla detta tillfälle har vi bjudit in Professor Valerie Lund från London, en av världens mest framstående rinologer.

Program:

Moderators: Prof. Lars Olaf Cardell och Prof. Pär Stjärne

16:00 My own thoughts on the history and evolution of rhinology – Prof. Mats Holmström

16:30 The future of rhinology – Prof. Valerie Lund

17:00 Invitation to the audience to express gratitude and love to Mats

Mingel och tilltugg  

Välkomna!

PS:
Om Du kommer från annan klinik eller verksamhet vänligen anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2018-09-05

Ny kurs ”Basal ÖNH” i Umeå, 13-17 maj 2019

Det har tidigare saknats kurs som uppfyller ST-läkarnas kunskapsmål C1 och C2. Dessa delmål innefattar de mest grundläggande kunskaperna inom just vår specialitet. SFOHH har därför tillsammans med Otoliten, Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket förberett och arbetat fram curriculum för en sådan kurs.

Denna ”startkurs” är tänkt att vara särskilt lämpad för den helt färska ST-läkaren eller vikarien inom ÖNH. Kursen kommer att fokusera på typiska och situationer och patientfall som kan möta en ny kollega på mottagningen och primärjouren. Ämnen som kommer att beröras är bl.a. sjukdomar i tonsiller/adenoid, OSAS, näsblödning, akuta luftvägsproblem, suturering, grundläggande kunskap om mikrobiologiska och bilddiagnostiska metoder samt PAD-svar. Kursens upplägg är tänkt att blanda teori med praktiska övningar. Eftersom man kommer beröra flera av specialitetens organsystem, kommer även flera ”del av delmål” att kunna uppfyllas.

Förutom att ge ST-läkaren ett intyg att skicka in till Socialstyrelsen den dagen det är dags, bör en kurs som omfattar dessa grundläggande färdigheter ge ST-läkaren en stabil kunskapsgrund och trygghet i primärjoursarbetet. Antagning till kursen kommer därför ske enligt s.k. ”omvänd turordning”, vilket innebär att den med kortast tid i specialiteten ges förtur.

Sista anmälningsdag, 31 januari 2019

ANMÄLAN

   

C1

C2

Den specialistkompetenta läkaren ska

Den specialistkompetenta läkaren ska

–  behärska diagnostik samt kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av vanliga och basala sjukdomar inom specialiteten, särskilt de akuta tillstånden

–  behärska basal klinisk undersökning samt basal tolkning av bilddiagnostik, funktionsdiagnostik och laborativ diagnostik inom specialiteten

–   kunna vidta adekvata åtgärder vid misstanke om att barn far illa

 

2018-05-07

The 3rd Advanced Temporal Bone Course

Sparsör, Sweden

November 27 - November 28, 2018

För mer information, klicka här!

Sista anmälningsdag 27 oktober 2018